Podstatné drobnôstky... zo ženského sveta

Bdejte!

Publikované 19.02.2017 v 21:00 v kategórii Zamyslenia, prečítané: 35x

So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život Pr.4, 23
V danom verši máme tri podstatné mená a dve slovesá. Medzi podstatné mená patria: bdelosť, srdce a život. Poďme sa viac zamyslieť nad významom jednotlivých slov.

Bdelosť
Čo znamená bdelosť? Je to stav kedy vnímame, pozorujeme, sme bdelí. Konštantne. Neustále.
Viete mi povedať, či ste dnes zamkli dvere na svojom dome/byte?
Vytiahli ste žehličku zo zástrčky? 
Vypli ste kanvicu? 
Zhasli ste pred odchodom svetlo?
Vypli ste oheň na peci, alebo ešte stále horí slabí plamienok?
Koľkí z nás sa teraz v panike snažia spomenúť si? Pristihli ste sa, že neviete a máte chuť okamžite niekomu blízkemu zavolať, aby to u vás doma skontroloval?

Toto všetko sú činnosti, ktoré robíme denne. Väčšinou sú nenáročné na našu pozornosť, takže máme tendenciu robiť ich popri inej činnosti. Poznáte to, často sa ráno ponáhľame do práce či do školy. Ručičky na hodinkách sa nemilosrdne predbiehajú. V poslednej chvíli schmatnete tašku, kľúče, mobil a dieťa ... a vystrelíme z domu ako rakety. Až po chvíli si uvedomíme, že si nie sme vôbec isté, či sme zamkli vchodové dvere, či auto, alebo kde sme položili kľúče. Za všetkým stojí naša nepozornosť a nesústredenosť. A prečo je tomu tak? Nuž tieto spomínané činnosti patria medzi tie, ktoré robíme takmer každý deň. Patria medzi rutinné činnosti. Ak je niečo rutinou, znamená to, že to nielen robíme bežne, ale je to plne zautomatizovaná činnosť. Ovládame ju aj so zatvorenými očami. Viete „aj o polnoci“, bez rozmýšľania.Aspoň tak sme sa mali kedysi učiť násobilku. Učiteľka nám zvykla vravieť, že sa ju musíme naučiť tak, že keby sa nás opýtala na niečo aj o polnoci, tak to musíme vedieť vysypať ako z rukáva.Pri rutinných činnostiach konáme po pamäti a našu sústredenú pozornosť venujeme tomu, čo pre nás nie je až také bežné.

Pre lepšiu ilustráciu bdelosti dnes použijem dva typy ľudí, a to poľovník a vojak. Obaja využívajú bdelosť, každý z nich je na ňu však odkázaný iným spôsobom. Kým u poľovníka je to zručnosť, ktorá mu pomáha pri love a lov je u neho možné považovať za hobby. U vojaka je to úplne o inom. U neho je to zručnosť, ktorú potrebuje, aby prežil. Jemu totiž ide o život. Na jeho bdelosti a ostražitosti záleží, či jeho misia bude úspešná, či prežije alebo nie.
Ja a ty sme súčasťou Božieho plánu. Sme súčasťou Božieho kráľovstva. Sme súčasťou Božej armády. Sme vyzbrojení do boja. Sám Boh nám dáva tú najlepšiu výzbroj a sám Boh definuje o aký boj ide. 

A čo potrebujeme ako vojaci Božieho kráľovstva?
1. Vedenie
2. Výzbroj
3. Tréning
4. Poznať svojho nepriateľa
5. Plat – odmena

Vedenie je jasné. Boh je ten, ktorý vedie. 1Pt 5,6 vraví: Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Je to preto, aby sme neboli vedení vlastnými túžbami a žiadosťami, ktoré majú zničujúci charakter. Božie vedenie je dobré. Kniha Jeremiáš 29, 11 nás o tom jasne uisťuje: Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.

Výzbroj – Keďže nás Hospodin povoláva do boja, obstaral nám aj výzbroj a nie hocijakú. V liste apoštola Pavla Efezským 6, 14-17 sa píše: Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

Tréning nie je nikdy ľahký, no je nutný. Aj vrcholový športovec musí prejsť tvrdým tréningom, ak má byť pripravený podať skvelý výkon. Aj my sa potrebujeme cvičiť v bdelosti, v ostražitosti, aby sme boli pripravení. A že sa nám nie vždy chce, je asi normálne. Ale nech nám aj v tomto slúži na povzbudenie, že Boh, ktorý nás povolal a vyzbrojil, aj nás povzbudzuje a podporuje, ako sa píše v liste Filipským 2,13: Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu.

Poznať svojho nepriateľa je ďalší z dôležitých faktov. Náš boj neprebieha vo fyzickom, ale v duchovnom svete. V liste Efezským 6, 12 sa píše: náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Našim nepriateľom nie je človek, ale diabol. V 1Pt 5,8 čítame: Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. Diabol sa nechce s nami hrať. Nechce nám zapriasť ako kocúr, keď ho nežne hladkáte. Nie je to skrotený domáci maznáčik, ani bezzubý dravec. Je to pán temného sveta, otec lží. Usiluje o náš život, o životy tvojich blízkych . Nedajme mu ich dobrovoľne. Zápasme o ne.

Plat alebo odmena. V prvom liste Timoteovi 6,12 čítame: Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie. Našou odmenou je večný život. Naša odmena je v nebesiach.

Vráťme sa k bdelosti – naša bdelosť má byť všemožná. Máme sa snažiť ako sa len dá, aby sme nezaspali, aby našu pozornosť a myseľ neupútalo niečo iné, aby sme nestratili s pred očí cieľ. Spomínam si na čas, keď sa nám stratil náš pes. Vtedy bol ešte len malým šteňaťom. Keďže u nás v ten deň robili robotníci a vozili dnu stavebný materiál, nechali si v bránke založený kameň, aby ostala otvorená a oni neboli ničím obmedzovaní. Práca postupovala, až do momentu, keď sme zistili, že nášho psa nemôžeme nikde nájsť. Otvorené dvere boli pre neho veľmi lákavé. Vyšiel von a tri dni sme ho nemohli nájsť. Do takej miery ho upútal okolitý svet, že bolo pre neho takmer nemožné vrátiť sa späť. Usilovne sme ho hľadali a podarilo sa. Odvtedy sa už nemá chuť túlať. Aj my sa môžeme veľmi rýchlo stratiť, ak nás upúta okolitý svet – peniaze, sláva, kariéra, fashion, comfort ai. Dobrou správou je, že ak sme stratení, Boh nás neustále hľadá, sme Mu nadovšetko vzácni.

Na záver, v Biblii máme niekoľko výziev k bdelosti, ktoré sa dajú rozdeliť do dvoch kategórií. 

1. Očakávajte diablov príchod. Buďte pripravení na jeho útok. Nech vás neprekvapí! 
- 1Pt 5,8 Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; ...

2. Očakávajte príchod Pánov. Buďte pripravení na Krista. On príde. Buď pripravený vydať počet.
- Mt 24,42 Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán.
- Oz 6,3 Poznávajme, snažme sa poznať Hospodina! Jeho príchod je istý ako ranná zora; príde k nám ako dážď, ako jarný dážď, čo zavlažuje zem.

Posledná vec, bdejte a modlite sa! Aby naša bdelosť nebola automatická rutinná činnosť, kedy si už takmer neuvedomujeme čo robíme, majme nielen otvorené oči, ale vykonávajme aj konkrétnu uvedomelú činnosť: modlitby.
- Lk 21,36 Bdejte teda každý čas a modlite sa, aby ste mohli ujsť všetkému, čo sa má stať, a postaviť sa pred Syna človeka.

Komentáre

Celkom 0 kometárov

 • Neregistrovaný uživatel

  Meno: Prihlásiť sa

  Blog:

  Obsah správy*:

  Kontrolní kód*:
  Odpovedzte na otázku: Čo je dnes za deň?